סיכום ישיבת ועד אוגוסט 2018

סיכום ישיבת ועד קמ"א
מיום
1.8.18
נכחו: אלקסיס (יו"ר), בט', בריאן , ג'ף, דובי, גדי ורב קליינר.
נעדרה: רחל

אלקסיס: דיווחה על הפגישה עם תמי מן התנועה, ביחד עם בריאן, כדי ללמוד על דרכי שיפור הקשר של הוועד עם הקהילה באמצעות האינטרנט, פליירים, וכו'. בוחנים אפשרות של שינוי דרך הפצת דוא"ל לחברים, לחיזוק הנוכחות בפייסבוק, ולפרסום אירועים על גבי לוחות העירייה. תמי עומדת לרשות הוועד כמעצבת גרפית וכיועצת ככל שצריך.

דובי: הציג מצע לתכניות הקהילה לשנה הקרובה. אגב הדיון, עלתה סוגיית הקשר בין הוועד לבין הגן/עופרה. הובהר כי איש הקשר בין הוועד לבין הגן/עופרה הוא גדי, ועליו לדחוק בעופרה כדי להתעדכן אודות פעילות הגן. הנושא עלה כאשר התברר כי נקבעה, ללא תיאום עם הוועד, אסיפת הורים של הגן, במועד שהרב איננו יכול להשתתף בו. מאחר וכל דוא"ל הגן יוצא באמצעות בלה, הוצע כי תינתן הנחיה לבלה להוסיף לידיעת דוא"ל הגן את גדי.

הדיון על תכניות השנה נמשך שאר הערב. דובי התבקש לשלוח פרטי התכנית בקובץ – וכך עשה.

רשם: בריאן