פרוטוקול ישיבת ועד תפילה 19.11.19

נוכחים: ג'ף , ג"ן, ליאו, ג'ק, רב קליינר, אלקסס

 • עם פטירתו של הרב המר, עזיבתו לחיפה של דוד אריאס, והתפטרותה מהועד של נעמה סינגל, חסרים אנשים בועדת התפילה. ברצוננו להוסיף עוד חברים
 • על פי החלטת הקהילה בישיבה המרכזית, פורסם מועד וסדר יום של הישיבה. חברי הקהילה התבקשו לשלוח נושאים שהם רצו שיעלו בישיבה. אף אחד לא הגיב, זה מראה על חוסר אכפתיות של הקהילה לתפילות ומה שקורה בהיכל.
 • ימים נוראים:
  • התפילות היו מוצלחות ושליחי הציבור היו טובים
  • ההחלטה לא לשריין מקומות ישיבה ביום כיפור הייתה מוצלחת וכך נעשה בעתיד. יש לשלוח תזכורת לקהילה לקראת החגים בשנה הבאה
  • ההחלטה לא לפתוח הדלתות בין ההיכל לחדר הקידושים בנעילה הייתה מוצלחת. ההיכל היה מלא והאווירה הייתה טובה מאד
  • ההקפה בשיתוף עם "אל רם ונישא" בשמחת תורה הייתה טובה. יחד עם זאת, יש לשפר את הלוגיסטיקה לקראת שנה הבאה ולנסות שיהיו ריקודים גם ולא רק סיבוב של השכונה עם התורות
  • הוחלט להמשיך להתפלל ערבית לפני תקיעות שופר בסיום יום כיפור. כך אין יציאה המונית בזמן התפילה. הרב עלה רעיון שהילדים יכנסו להיכל עם נרות בזמן הזה-מסורת שהוא מכיר מחו'ל
  • היו פנים חדשות במהלך החגים. שהגיעו ליותר מתפילה אחת
  • היה קושי למצוא אנשים לקרוא בתורה והפטרה. יש להתחיל לחפש מיד אחרי שבועות על מנת לתת לאנשים זמן ללמוד. החוסר במשתתפים גרם לאותם אנשים לעשות מספר תפקידים במהלך החגים. יש לזכור שחובה להשתמש בטרופ המיוחד לחגים
  • יש לקבוע מראש מתי להכריז על מספר העמוד שבו נמצאים ולקבוע מי יכריז (לא השליח ציבור)
  • יש לזכור להוציא את חוברות "יזכור" ביום כיפור ושמחת תורה, ולהוציא את כל המחזורים בימים הנוראים
  • בתגובה לתלונה שרק גברים הוציאו את התורות מארון הקודש בשמחת תורה לקראת ההקפות הוחלט שבעתיד יש לדאוג שלפחות אישה אחת מוציאה תורה
  • תקיעת השופר בסיום הצום היא מנהג ולא חובה. לכן מותר לאישה לתקוע בזמן הזה.
  • ועד התפילה מבקש לציין בפני הועד המרכזי שלא יצא פרסום ברשתות חברתיות על התפילות של חודש תשרי, חבל.
 • דנו מחדש על ההחלטה לצמצם במספר הפעמים שאומרים קדיש יתום במהלך התפילה. הוחלט להוסיף "קדיש" לאחר שיר של יום בנוסף ל"קדיש" אחרי שיר הכבוד