סיכום ישיבת ועד קמ"א שפטמבר 2018

סיכום ישיבת ועד קמ"א

מיום 4.9.18

נכחו: אלקסיס (יו"ר), בט', בריאן , ג'ף, רחל וגדי

נעדרו: דובי ורב קליינר

אלקסיס הציע לערוך ביקורת על האירועים הנערכים מטעם הקהילה מבחינת התאמתם לצרכי הקהילה והלימות הביצוע.

נפתח דיון אודות שבת "חזרה לבית הספר" וערב סליחות.

לעניין שבת "חזרה לבית הספר" – האירוע מתאים לקהילה שלנו והשתתפות הילדים הייתה חיובית.  אך יש להעשיר את התוכן כדי להלום את הנושא – קרי, חזרה לבית הספר.

לעניין סליחות – האירוע הולם וחיוני לקהילה שלנו, למרות ההשתתפות הדלה של חברי הקהילה. ההרצאה של רב גולינקין לפני סליחות הייתה טובה והולמת. אין ציפייה גדולה למשוך קהל רב אך יש להמשיך ולעשות את האירוע מעניין ככל שניתן.

בט' הציגה את תקציב הקהילה ודיווחה על השלמת העברת החתימות על חשבון הבנק. המצב הכספי של הקהילה טוב. בט'  לעקוב לאחר ההוצאות  ותדווח לוועד על בעיות.

רחל דיווחה על היוזמה שחברי ועד שהסכימו לכך, יתקשרו לחברי הקהילה כדי לאחל להם שנה טוב – כאשר באותה הזדמנות, ניתן גם לעדכן את רשימת השמחות של החברים ומשפחותיהם.

אלקסיס הציגה טיוטא של מדיניות העמדת הבניין לאירועים תמורת תרומה. הדיון התמקד בסוגיית שמירת הכשרות. הוסכם כיככלל, אין לערוך אירוע בשרי אלא באמצעות catering כשר. כמו כן הוסכם כי אין לערוך קידוש חלבי בסמוך לפני ארוחת צהריים בשרית משום שאין המטבח תומך בכך. בט' קיבלה על עצמה לערוך מחדש את הטיוטא של המדיניות כדי לשפר את הניסוח ודרך הצגת הנושא.

רשם: בריאן