פרס מפעל חיים רב ראובן המר 2017


Created with flickr slideshow.